Η εταιρεία Sette Mari Trading, παρέχει πλήρης μεσιτικές υπηρεσίες εισαγωγής/εξαγωγής συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων αγοράς, τη μεταφορά, αποθήκευση, τον προγραμματισμό και την παράδοση. 

Δείτε τα προϊόντα μας