Η εταιρεία Sette Mari Trading, παρέχει πλήρης μεσιτικές υπηρεσίες εισαγωγής/εξαγωγής συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων αγοράς, τη μεταφορά, αποθήκευση, τον προγραμματισμό και την παράδοση. Η εταιρεία μας επικεντρώνεται στις εισαγωγές και εξαγωγές εκλεκτών προϊόντων στην Ευρώπη, Αμερική, Λατινική Αμερική και Μέση Ανατολή, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την διεθνή επέκταση μικρομεσαίων εταιριών για είσοδο στη διεθνή αγορά.

Έχοντας στη διάθεση μας μια διεθνές ομάδα έμπειρων συμβούλων με ειδίκευση στην κάθε περιοχή, η Sette Mari Trading εκμεταλλεύεται την πρόσβαση της στην διεθνή αγορά και στο καθιερωμένο δίκτυο προμηθευτών και αγοραστών παγκοσμίως, καθιστώντας έτσι δυνατή για τους πελάτες μας την επιτυχή τους διείσδυση στη διεθνή αγορά.

Η Sette Mari Trading, επικεντρώνεται στην παροχή υπηρεσιών στις μικρομεσαίες εταιρείες που είτε δεν έχουν τη γνώση είτε τη δυνατότητα να αφιερώσουν πόρους για την επέκταση τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Sette Mari Trading, μπορεί να προσφέρει όχι μονό συμβουλευτική, αλλά και πραγματική υποστήριξη για την εξαγωγή των προϊόντων.